Hiệp thông : chìa khóa loan Tin Mừng

TOÀ TỔNG GIÁM MỤC TPHCM
Lời Chủ Chăn đầu Xuân 2011

Xây dựng sự hiệp thông trong giáo phận như chìa khoá
loan Tin Mừng hôm nay

Kính gửi linh mục, tu sĩ, giáo dân trong gia đình giáo phận

Anh chị em rất thân mến,

Hiệp thông : chìa khóa loan Tin Mừng1. Lời kêu gọi canh tân, đổi mới. Chúng ta bế mạc Năm Thánh 2010 tại giáo phận với tâm tình tạ ơn Chúa vì mọi ơn lành Chúa đã thương ban cho mọi người trong Năm Thánh, đồng thời với lời nguyện xin Chúa Thánh Thần thương ban ơn soi sáng và ơn sức mạnh giúp mọi người đáp lời kêu gọi “CANH TÂN, ĐỔI MỚI” của Đại Hội Dân Chúa 2010. Đại Hội Dân Chúa VN 2010 kêu gọi mọi người công giáo Việt Nam hãy canh tân đời sống, đổi mới nếp nghĩ, lối ứng xử và cách làm, nhằm xây mới sự hiệp thông trong Giáo Hội. Môt sự hiệp thông mở đường cho người người bước theo Chúa Giêsu loan Tin Mừng Sự Sống, Tin Mừng Tình Thương, cùng đồng hành với Giáo Hội Chúa Kitô chung sức với đồng bào và đồng loại, vun đắp nếp sống văn hoá sự sống và văn minh tình thương, trong Thành phố và trên đất nước hôm nay, vì sự sống và hạnh phúc của gia đình nhân loại.

2. Tác nhân đổi mới. Đổi mới lòng người cũng như đổi mới mặt địa cầu là công trình của Chúa Thánh Thần, với sự cộng tác của con người thiện tâm đón nhận ơn Thánh Thần soi dẫn cho mọi người ý thức vượt ra khỏi thói quen, lề lối, khung nếp, công thức bất cập xưa nay, để tìm đường đổi mới, và quyết tâm đổi mới theo như ý Chúa mong muốn và dân Người mong đợi.

3. Tìm đường đổi mới. Hội Nghị giáo phận là việc cần làm, nhằm tạo cơ hội cho mọi thành phần trong gia đình giáo phận phát huy tình hiệp thông huynh đệ, thống nhất với nhau, một lòng một ý tìm đường đổi mới và quyết tâm đổi mới. Việc chuẩn bị Công Nghị giáo phận đòi hỏi hình thành Ban Trù Bị Công Nghị giáo phận, với phận vụ nghiên cứu Thông Tư của Bộ Giám mục và Bộ Truyền Giáo chỉ dẫn tổ chức Công Nghị giáo phận, và soạn Nội Quy cho việc tổ chức và tiến hành Hội Nghị.

Sau đây là những gợi ý mở đường cho việc chuẩn bị Công Nghị giáo phận :

3.1 Thời điểm : Thứ Hai 21+22+23+24+T.Sáu 25 tháng 11, 2011;
5 ngày, mỗi ngày từ 8:30 đến 12:00 +cơm trưa.

3.2 Địa điểm : Trung Tâm Mục Vụ của giáo phận.

3.3 Thành phần tham dự :

LM : ĐCV, TT MV, mỗi giáo hạt, mỗi Ban Mục Vụ,
– Số linh mục đã dự Đại Hội Dân Chúa 2010
Tu sĩ : mỗi dòng tu, tu hội,
Giáo dân : HĐGX, GLV, Ca đoàn, mỗi tổ chức tông đồ giáo dân
– Ban Thư Ký và Ban Mục Vụ Truyền Thông

Tổng số # 250

3.4 Hình thành Ban Thư Ký Công Nghị gồm một số chuyên viên Thần Học, Kinh Thánh, Phụng Tự, Giáo Luật, Mục Vụ, nhằm thu thập ý kiến về canh tân công việc đào tạo nhân sự và huấn luyện mục vụ, canh tân cách sống đạo và cách thi hành mục vụ của các tổ chức giáo phận, giáo xứ, dòng tu, tu hội, đổi mới Chỉ Nam Linh Mục, Quy Chế HĐGX, cách cầu nguyện, những công thức bất cập…, giúp cho gia đình giáo phận ngày càng trở nên Giáo Hội Chúa Kitô ở giữa lòng dân tộc, Giáo Hội vì loài người.

3.5 Tham khảo ý kiến trong giáo phận. Trong năm 2011, trước khi tiến hành Công Nghị, Ban Trù Bị dựa vào những đề xuất của Đại Hội Dân Chúa 2010 cùng những huấn thị hậu Đại Hội của HĐGM.VN, tổ chức tham khảo ý kiến của từng thành phần linh mục, tu sĩ, các Ban Mục Vụ giáo phận, các tổ chức giáo dân, nhằm chuẩn bị cho các đại biểu đóng góp ý thiết thực cho lộ trình canh tân và đổi mới trong đời sống giáo phận.

4. Hình thành 3 Ban Mục Vụ còn khuyết, hướng đến liên kết các Ban Mục Vụ giáo phận chung sức cùng nhau xây đắp sự hiệp thông trong gia đình giáo phận như chìa khoá chu toàn nhiệm vụ loan Tin Mừng Chúa Kitô trong xã hội hôm nay:

4.1 Ban Văn Hoá công giáo với chức năng soi sáng mở đường cho giáo phận, giáo xứ, dòng tu, hội nhập văn hoá, và vun tưới cho hạt giống Lời Chúa trong truyền thống đạo lý và văn hoá của dân tộc phát triển.

4.2 Ban Công Lý và Hoà Bình : mở đường cho các gia đình và các cộng đoàn tín hữu tổ chức học hỏi và thực thi giáo huấn của Giáo Hội công giáo về xây dựng nền văn hoá sự sống và văn minh tình thương trong thế giới toàn cầu hoá hôm nay.

4.3 Ban Giáo Dục công giáo : mở đường cho mọi cơ sở giáo phận, giáo xứ, dòng tu, đổi mới chương trình đào tạo nhân sự, giáo dục đức tin, huấn luyện mục vụ, hướng đến giúp cho người kitô hữu ngày càng trung thành với Chúa Kitô hơn, Chúa Kitô hội nhập và dấn thân phục vụ, hy sinh và đổi mới, vì sự sống và hạnh phúc của gia đình nhân loại.

5. Cầu nguyện. Bí quyết thành công của Công Nghị giáo phận cũng như của mỗi biến cố và mọi sáng kiến trong Giáo Hội, là lời cầu nguyện. Trong Năm Mới Tân Mão này, xin anh chị em chuyên cần cầu nguyện cho mọi thành phần trong gia đình giáo phận canh tân, đổi mới như ý Chúa mong muốn và lòng dân Người mong đợi. Đặc biệt, xin các gia đình, các giáo xứ, các dòng tu, các tổ chức mục vụ và tông đồ, hãy cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần liên kết mọi người một lòng một ý vun đắp nếp sống văn hoá sự sống và văn minh tình thương trong giáo phận cũng như trong Thành phố hôm nay.

6. Lời chúc mừng Năm Mới. Nhân dịp Xuân về, nguyện xin Cha trên trời thương ban cho mọi người, mọi gia đình, mọi cộng đoàn trong giáo phận, một năm tràn đầy ơn bình an của Chúa Kitô và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần.

Toà Tổng Giám mục Thành phố HCM
Ngày 01.01.2011

Gioan B. Phạm Minh Mẫn                Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Hồng Y Tổng Giám mục                         Giám mục phụ tá     


Trả lời