Home / Thông tin / Các Vị Phụ Trách

Các Vị Phụ Trách

Những người trách nhiệm chính

Giáo xứ Đaminh là Giáo xứ thuộc Dòng, nên tất cả các tu sĩ , linh mục thuộc Tu viện Anbêtô đều tham gia phục vụ tại giáo xứ.

Trong đó có một số vị chuyên trách:

 

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh op

Bề Trên Chánh Xứ

 

alt
Lm Vinh sơn Nguyễn Thành Tín op

Quản Đốc Thánh Đường

 

 

 

 
 Lm Giuse Ngô Mạnh Cường
Quản lý tu viện