Home / Tài Liệu - Slides / Các Thư Chung của HĐGMVN từ 1998

Các Thư Chung của HĐGMVN từ 1998

Các Thư Chung
của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam

2016: Những âu lo về đời sống xã hội và hôn nhân

2015: Thư gửi Cộng đoàn Dân Chúa 2015

2014: Tân Phúc Âm hóa Đời sống giáo xứ và Các cộng đoàn Thánh Hiến

2013: Hội Thánh tại Việt Nam và công cuộc Tân Phúc Âm hóa

2011: Thư gửi cộng đồng Dân Chúa

2010: Thư gửi cộng đồng Dân Chúa

2010: Thư HĐGMVN về tổ chức Năm Thánh 2010

2009 : Gửi Cộng đồng dân Chúa nhân chuyến viếng thăm ad limina

2008 : Vê Môi Trường Giáo Dục : Gia Đình Công Giáo

2007 : Giáo dục hôm nay, xã hội và Giáo hội ngày mai

2006 : Sống đạo hôm nay

2005 : Sống Lời Chúa

2004 : Giáo hội sống mầu nhiệm Thánh Thể

2003 : Sứ mạng loan báo Tin Mừng của Giáo Hội Việt Nam hôm nay

2002 : Thánh hóa gia đình

2001 : Để họ được sống và sống dồi dào

2000 : Sống, làm chứng và loan báo Tin Mừng

1999 : Hãy Vui Lên !

1998 : Hướng về năm thánh 2000

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM 2008 – XUÂN LỘC