Videos Suy Niệm Mùa Chay 2012

 

40 Videos Suy Niệm Mùa Chay 2012
Free download


Videos Suy Niệm Mùa Chay 2012Trong sứ điệp Mùa Chay, được công bố hôm thứ Ba 7 tháng 2, Đức Thánh Cha viết “Một lần nữa mùa chay cống hiến cho chúng ta cơ hội suy tư về nòng cốt đời sống Kitô, đó là đức bác ái. Thực vậy, đây là thời kỳ thuận tiện để, nhờ sự trợ giúp của Lời Chúa và các Bí Tích, chúng ta đổi mới hành trình đức tin, trên bình diện bản thân cũng như cộng đồng. Đây là một hành trình được đánh dấu bằng kinh nguyện và chia sẻ, thinh lặng và chay tịnh, trong khi chờ đợi niềm vui Phục Sinh.

Năm nay, tôi muốn đề nghị một vài suy tư dưới ánh sáng một văn bản ngắn của Kinh Thánh rút từ Thư gửi Tín Hữu Do Thái : “Chúng ta hãy quan tâm đối với nhau để khích lệ nhau trong đức bác ái và trong việc lành”

Ngài nhấn mạnh rằng chỉ trong vài chữ, câu này đã có thể cống hiến một giáo huấn quí giá và luôn thời sự về 3 khía cạnh của đời sống Kitô, đó là quan tâm đến tha nhân, tính chất hỗ tương và sự thánh thiện bản thân.

Trong tinh thần chuẩn bị cho Mùa Chay, chúng tôi vui mừng loan báo với quý vị chương trình 40 Bài Suy Niệm Mùa Chay mà VietCatholic vừa thực hiện.

Những bài Suy Niệm này được dịch từ các bài Suy Niệm Mùa Chay của cha Raniero Cantalamessa, thần học gia Phủ Giáo Hoàng và từ tạp chí The Word Among Us do Catholic News Service (Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ) chủ xướng. Tạp chí này chuyên đăng những bài thuyết giảng của các linh mục và Giám Mục Hoa Kỳ.

Ngay từ bây giờ, không cần đợi đến Mùa Chay, quý vị có thể xem tại địa chỉ http://vimeo.com/vietcatholic/videos

Quý vị và anh chị em cũng có thể download xuống cho gia đình hay giáo xứ.

Bước 1: Xin login với email là suyniem2102@gmail.com và password là suyniem

Bước 2: Để con mouse ở dòng chữ Download this video rồi nhấn mouse bên phải. Từ chuyên môn gọi là right-click.

Trong menu vừa hiện ra, xin chọn Save target as nếu dùng Internet Explorer của Microsoft. Nếu dùng Firefox, xin chọn menu Save link as.

Nguồn : Vietcatholic

Danh mục 40 Bài Suy Niệm Mùa Chay

01 http://vimeo.com/34498358
02 http://vimeo.com/35451558
03 http://vimeo.com/34557966
04 http://vimeo.com/35402990
05 http://vimeo.com/35046998
06 http://vimeo.com/35454400
07 http://vimeo.com/35053934
08 http://vimeo.com/35409363
09 http://vimeo.com/35796092
10 http://vimeo.com/35412245
11 http://vimeo.com/35789174
12 http://vimeo.com/35791300
13 http://vimeo.com/35414354
14 http://vimeo.com/34727678
15 http://vimeo.com/35667114
16 http://vimeo.com/35671807
17 http://vimeo.com/35674368
18 http://vimeo.com/35793440
19 http://vimeo.com/35823780
20 http://vimeo.com/35421046

21 http://vimeo.com/35445973
22 http://vimeo.com/35830719
23 http://vimeo.com/35103695
24 http://vimeo.com/35877094
25 http://vimeo.com/35443923
26 http://vimeo.com/35882981
27 http://vimeo.com/35888204
28 http://vimeo.com/35918942
29 http://vimeo.com/35955622
30 http://vimeo.com/35971478
31 http://vimeo.com/35986629
32 http://vimeo.com/36009539
33 http://vimeo.com/36014599
34 http://vimeo.com/36049417
35 http://vimeo.com/36170903
36 http://vimeo.com/36174810
37 http://vimeo.com/36046114
38 http://vimeo.com/35787504
39 http://vimeo.com/36179741
40 http://vimeo.com/36189972

.