Home / Hiệp Thông / Videos: ĐTC Phanxicô tại Mozambique, Madgascar và Maurice

Videos: ĐTC Phanxicô tại Mozambique, Madgascar và Maurice

(Theo Vatican News)