Videos: ĐTC Phanxicô tại Mozambique, Madgascar và Maurice

(Theo Vatican News)

https://www.youtube.com/watch?v=ETmqo_3S2cw

https://www.youtube.com/watch?v=5pm-gXPMW6E

https://www.youtube.com/watch?v=W_Q4m-irlrU