Video: Thánh lễ Truyền chức linh mục 2012 (trọn bộ)


Video: Thánh lễ Truyền chức linh mục 2012


Video: Thánh lễ Truyền chức linh mục 2012 (trọn bộ)Thánh lễ truyền chức linh mục ngày 04.08.2012 cho 13 tu sĩ dòng Đaminh được cử hành tại thánh đường giáo xứ Đaminh – Ba Chuông, lúc 8giờ 30 do Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP., Giám mục Giáo Phận Vinh chủ phong, với sự hiện diện của cha Giuse Ngô Sĩ Đình, OP., Giám tỉnh Tỉnh Dòng Đaminh Việt Nam, hơn 150 linh mục Dòng và Triều, đông đảo anh em trong tỉnh Dòng, các tu sĩ nam nữ các hội dòng, ông bà cố của các Tân Chức, thân nhân, ân nhân xa gần và đông đảo cộng đoàn dân Chúa đến hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Chúa, cầu nguyện, chia sẻ niềm vui với Tỉnh Dòng và các Tân Chức.

Nghi thức truyền chức linh mục được diễn ra sau phần công bố Tin Mừng. Sau bài Tin Mừng, thầy phó tế xướng danh sách mười ba ứng sinh xin lãnh nhận chức linh mục. Các ứng sinh lần lượt tiến lên trước mặt Đức Giám mục, cha Bề trên Giám tỉnh thỉnh cầu Đức Giám mục truyền chức linh mục cho các ứng sinh đó. Sau lời thẩm vấn, Đức Giám mục đồng ý lời thỉnh cầu của cha Giám tỉnh. Cộng đoàn hân hoan đáp lời “Tạ ơn Chúa” và biểu lộ tâm tình đó bằng một tràng pháo tay rộn rã…(trích Bản tin)

 Phần 1:

Phần 2: