Video: Thánh lễ Tạ ơn Tân linh mục Thành Tín


Video: Thánh lễ Tạ ơn Tân linh mục Thành Tín


Video: Thánh lễ Tạ ơn Tân linh mục Thành TínNgày 15.08.2012, trong niềm hân hoan mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, cộng đoàn giáo xứ Đaminh – Ba Chuông, Tu viện Thánh Albertô, cùng chung tâm tình với Tân Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín, dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, vì hồng ân Thánh hiến mà Tân chức đã lãnh nhận từ Thiên Chúa.

 

Thánh lễ tạ ơn được cử hành tại thánh đường giáo xứ vào lúc 17giờ 30. Hiệp thông với cha mới Vinh Sơn trong thánh lễ tạ ơn hôm đó có cha Bề trên cùng quý cha, quý thầy trong Tu viện thánh Albertô, quý Sơ Đaminh Thánh Tâm, quý Sơ Mến Thánh Giá Đà Lạt, quý Sơ trên địa bàn giáo xứ, quý hội đồng mục vụ giáo xứ, các ban ngành đoàn thể và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ và những người quen tham dự phụng vụ tại giáo xứ. (trích Bản tin) Xin giới thiệu với cộng đoàn video “cây nhà lá vườn” do ông Đaminh Đích thực hiện và em Chung Thảo biên tập:

Phần I: Từ đầu đến hết phần tung hô Tin Mừng


Phần II: Từ bài Phúc Âm đến hết