Video: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Sầu Bi 15.9.2018

 

 

Video: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Sầu Bi 15.9.2018Chia sẻ cùng cộng đoàn phụng vụ trong bài giảng, cha Giám tỉnh dẫn lời Chúa “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”,cha Giuse lý giải về ” khó khăn” trong cuộc sống đời thường, “khó khăn” được nhắc đến để vượt qua, để chiến thắng… chứ không ai muốn chấp nhận, đón chờ ” khó khăn”. Chỉ duy nhất tinh thần Chúa Kitô dù biết gian lao, thử thách, dù biết cái chết là chắc chắn khi vác thập giá trên đồi Can-vê nhưng Chúa Kitô vẫn đón nhận tất cả (trích Bản tin).