Video: Các Thánh Tử Đạo Hải Dương 2013

 

Video: Mừng kính Các Thánh Tử Đạo Hải Dương

06.11.2013

 

Video: Các Thánh Tử Đạo Hải Dương 2013Chiều ngày 06.11.2013, Giáo xứ Đaminh dâng thánh lễ đặc biệt mừng kính Các Thánh Tử Đạo Hải Dương. Thánh lễ do cha Chánh xứ Micae Nguyễn Văn Bắc chủ tế, quý cha trong tu viện đồng tế.

Thánh đường Đaminh Ba Chuông được dâng kính Các Thánh Tử Đạo Hải Dương năm 1961, khi đó là nhà thờ cũ. Kể từ ngày đó, Các Ngài vẫn là Các Đấng bảo trở cho Thánh đường giáo xứ. Mừng lễ Các Ngài, cộng đoàn học hỏi gương sống đức tin, từ đó áp dụng vào cuộc sống đức tin hiện tại của mình.

Video do anh em trong Ban Truyền thông Giáo xứ thực hiện.

 

 

Video: Các Thánh Tử Đạo Hải Dương 2013