Videos: Giảng Lễ Chúa Ba Ngôi năm A (2014 – 2020)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 3,16-18) 

Videos: Giảng Lễ Chúa Ba Ngôi năm A (2014 - 2020)Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô : “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.

Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án ; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa”.

Videos: Giảng Lễ Chúa Ba Ngôi năm A (2014 - 2020)
Videos: Giảng Lễ Chúa Ba Ngôi năm A (2014 - 2020)
Videos: Giảng Lễ Chúa Ba Ngôi năm A (2014 - 2020)