Video Diễn nguyện : Dòng Máu Đức Tin

 

 

Video Diễn nguyện : Dòng Máu Đức Tin


Video Diễn nguyện : Dòng Máu Đức Tin

 

Trong khi chờ bản phim chính thức, xin giới thiệu với cộng đoàn phiên bản của ông Khổng Hoàng Anh Dũng. Vì quay bằng một máy và từ một vị trí nên phim có một số hạn chế, tuy nhiên hình ảnh rất đẹp, theo sát bố cục và có đầy đủ diễn biến của buổi diễn nguyện.

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn đạo diễn Mai Khôi và tất cả các bạn trẻ đã góp phần cho thành công của buổi diễn nguyện.

Phần I : Chúa Giêsu gọi và phái các tông đồ đi rao giảngPhần II : Bách hại thời Roma – Dòng máu các tông đồPhần III : Các thừa sai đi rao giảng (Nhật Bản và các sắc dân)Phần IV : Việt Nam đón nhận Tin Mừng và Kinh Mân CôiPhần V : Giáo hội Việt Nam vượt qua thử thách


 

Phần VI : Dòng máu đức tin đến ngày trổ bông.
Tiết mục múa nến : Đệ tử Dòng Mân Côi