Trào lưu tình yêu đồng giới và Bạo lực gia đình

CÂU LẠC BỘ VĂN HÓA VÀ HỘI NHẬP
CHUYÊN ĐỀ THÁNG 9.2010


Trào lưu tình yêu đồng giới
và Bạo lực gia đình


Trào lưu tình yêu đồng giới và Bạo lực gia đình

 

Trân trọng kính mời các bạn trẻ,
đặc biệt quí phụ huynh
tham dự diễn đàn tháng 09 với đề tài:

Trào lưu tình yêu đồng giới
và Bạo lực gia đình

Hai Tệ Nạn Xã hội hàng đầu đang băng hoại nền luân lý và Giáo dục gia đình khắp nơi trên thế giới hiện nay.

Do Sơ Têrêsa Ngô Thị Thủy
dòng thánh Phaolô,
chuyên viên tâm lý chiều sâu, trình bày

Vào lúc 18g30 Chúa nhật ngày 12 tháng 09 năm 2010,

tại Hội Trường Trung Tâm Mục Vụ Giáo Đaminh – Ba chuông, 190 Lê Văn Sỹ.


Lm. G. Đỗ Trung Thành,O.P

Chủ nhiệm

 

———

* Xin quí vị gởi xe tại trường Hàn Thuyên (Phú Nhuận cũ)
và vào tham dự theo cổng Đặng Văn Ngữ