Tin Giới trẻ Công giáo Việt tại Bangkok

 

Giới trẻ Công giáo Việt

Tại Bangkok Thailand

Mừng trọng thể l Các Thánh Nam Nữ

 

Tin Giới trẻ Công giáo Việt tại BangkokChúa Nhật ngày 4 tháng 11, khoảng trên 1000 bạn trẻ Việt đang làm việc tại Bangkok quy tụ trong ngôi thánh đường thánh Luis, Sả-thon, Bangkok mừng kính Các Thánh Nam Nữ.

Trước thánh lễ, phần nhiều các bạn đón nhận bí tích Giao Hòa. Thánh lễ diễn ra trang nghiêm sốt sắng.

Trong bài giảng cha Giuse mời gọi các bạn trẻ nhìn vào gương lành các thánh, là những người thân của chúng ta. Các thánh chính là biểu tượng và lời nhắc nhở mỗi chúng ta đều có thể trở thành thánh trong phận vụ đời thường của mình.

 

Tin Giới trẻ Công giáo Việt tại Bangkok

 

Xin tri ân Thiên Chúa vì danh Chúa luôn được ngợi khen nơi mọi miền cuộc sống. Xin tri ân tất cả những ai đã góp phần làm nên buổi họp mặt mừng kính Các Thánh Nam Nữ nơi miền đất Phật Giáo. Và xin Chúa chúc lành cho buổi họp mặt sắp tới vào ngày mừng kính lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Hanh Thông

Tin Giới trẻ Công giáo Việt tại Bangkok

Tin Giới trẻ Công giáo Việt tại Bangkok

 Tin Giới trẻ Công giáo Việt tại Bangkok

Tin Giới trẻ Công giáo Việt tại Bangkok

Tin Giới trẻ Công giáo Việt tại Bangkok