Thông báo : ba ứng viên linh mục giáo phận

Tòa Tổng Giám Mục TGP.TPHCM


Thông báo : ba ứng viên linh mục giáo phận


Thông báo : ba ứng viên linh mục giáo phận 

LTS – Dưới đây là thư của Toà Tổng Giám mục TGP.TPHCM gửi cho các linh mục chính xứ
trong TGP.TPHCM về việc phong chức linh mục
vào ngày 11.6.2010:


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2010


Kính gởi : Quý Linh mục chánh xứ
Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh

Theo đề nghị của Ban Giám Đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse, Đức Hồng Y đã quyết định trao tác vụ Linh mục cho 3 đại chủng sinh theo danh sách dưới đây vào lúc 8 giờ 30 ngày 11.6.2010 Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngày thánh hoá Linh mục, bế mạc Năm Linh mục, tại Nhà thờ Chánh Toà, 1 quảng trường công xã Paris, phường Bến Nghé, thành phố Hồ Chí Minh.


1. Giuse Hoàng Đình Hải, Gx Lộc Hưng, hạt Chí Hoà

2. Phanxicô Xaviê Trần Minh Hiếu, Gx Bình An, hạt Bình An

3. Bartôlômêô Nguyễn Hoàng Tú, Gx Bình Hoà, hạt Gia Định


Vậy, xin cha vui lòng rao cho anh chị em giáo dân biết để cầu nguyện, và nếu ai biết các tiến chức có điều gì ngăn trở, xin người ấy báo cho Toà Tổng Giám Mục, hoặc báo cho Ban Giám Đốc Đại chủng viện Thánh Giuse, hoặc báo cho chính cha trước ngày nói trên.


Xin chân thành cám ơn và kính chào cha.

TL Đức Hồng y Tổng Giám mục

Lm Chánh Văn Phòng
Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN