Theo Chúa Vào Thành

Theo Chúa Vào Thành

 

G. Nguyễn Cao Luật op

Theo Chúa Vào ThànhKhi Ðức Giêsu đến gần thành phố, một “đám rất đông” dân chúng ra đón Người. Trong số đó, không chỉ có những người cư ngụ tại Giêrusalem, nhưng còn có những người từ nơi khác về thủ đô dự lễ, và dĩ nhiên, cả những người Pha-ri-sêu.

Trong những lần trước đây, Ðức Giêsu luôn ngăn cản lòng nhiệt thành, sự phấn khởi của dân chúng. Người đã lánh mặt khi đám đông hứng khởi, Người tránh tạo nên những quang cảnh náo nhiệt (x.Mt 16,20; Mc 5,43; Mc 9,9; Ga 6,15). Vậy mà, trong khi Ðức Giêsu tiến vào thành Giêrusalem, các người Pha-ri-sêu phải thốt lên : “Kìa thiên hạ theo ông ấy hết” (Ga 12,19).

Ðiều này ngược hẳn với thái độ của Ðức Giêsu. Trước đây, Người xoa dịu sự hứng khởi của dân chúng, còn bây giờ, Người lại khơi lên. Tại sao vậy ?

Bởi vì “Thời” đã đến. Lúc này, sẽ đến giờ Người công khai tỏ cho dân chúng biết về uy quyền của Người, và đây là lần cuối cùng. Ðức Giêsu biết rõ điều này sẽ đưa Người lên đỉnh Can-vê, đến việc Thăng Thiên và thiết lập vương quốc trên trần gian. Ðây là cơ hội cuối cùng để Ðức Giêsu đưa ra tiếng nói quyết định và đặt con người trước lựa chọn : hoặc tuyên xưng, hoặc từ khước.

Những cái áo được trải trên đường, những ngành ô-liu được phất cao ; đám đông vui mừng tung hô :

“Hoan hô Thế tử nhà Ða-vít, hoan hô !
Vạn phúc Ðấng ngự đến nhân danh Chúa !
Hoan hô Chúa ngự chốn cửu trùng” (Mt 21,9).

Ðức Giêsu là Hoàng tử thuộc dòng dõi Ða-vít. Người là Ðấng được sai đến để thực hiện công trình của Thiên Chúa. Hosana, khởi đầu là một lời cầu nguyện, giờ đây trở thành bài ca chiến thắng để đón tiếp Ðấng Cứu Tinh. Mặc dù đám dân đang reo hò không hiểu rõ lý do Người được sai đến, họ cũng chẳng hiểu được bình an do Người mang lại, nhưng họ cũng biết rằng Người từ Thiên Chúa mà đến.

Ðúng là một cuộc khải hoàn, nhưng Ðấng Cứu Thế biết rõ rằng lời tung hô “Hosana” sẽ được đỗi thành “đóng đinh nó đi”, và vòng gai sẽ thay cho ngành vạn tuế. Ngày hôm nay, người ta trải áo dưới chân Người, nhưng ngày thứ Sáu tới đây, cả áo của Người họ cũng lột hết. Mặc dù Người là Vua, và dân chúng nhận rằng Người là Ngôn Sứ, là Thầy … nhưng Ðức Giêsu biết rõ hoàng cung được dành cho Người chính là đổi Can-vê.

* * *

Lạy Chúa,
dù con có thế nào chăng nữa,
cũng xin cho con được tung hô Chúa trong ngày hôm nay.
Ngày thứ Sáu, tất cả tội lỗi của con sẽ bị phơi trần,
nhưng con biết lòng thương xót của Chúa
sẽ ngập tràn trên con :
đó là ngày Phục Sinh.

Cùng với tất cả mọi người
con sẽ reo lên
“Vạn phúc Ðấng ngự đến nhân danh Chúa”
Ðó là hy vọng, là niềm cậy trông
cho suốt cả hành trình tăm tối của con.