Thánh Mẫu học 47: Đức Maria với khóe nhìn đối thoại Đại kết