Thánh Giuse 10 : Can Đảm Và Sẵn Sàng Tuân Phục

Thánh Giuse Trong Thánh Kinh

Bài 10 : Can Đảm Và Sẵn Sàng Tuân Phục

“Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như điều Chúa dạy” (Mt 1,24)

 

Thánh Giuse 10 : Can Đảm Và Sẵn Sàng Tuân PhụcCộng tác vào công trình cứu độ là một vinh dự. Thánh Giuse đã được vinh dự che chở gia đình thánh, được danh dự bồng ẵm, dưỡng dục Đức Giêsu… Nhưng niềm vinh dự đó không chuẩn chước cho người khỏi gặp phải những do dự, âu lo và sợ sệt:

1. Khi đính hôn với Đức Maria và được biết mầu nhiệm cứu độ cao cả, thánh Giuse đã lâm vào tình trạng do dự, không dám đón nhận một mầu nhiệm, một sứ vụ mà người thấy mình không xứng. Và chỉ tới khi được Thiên Chúa mặc khải cho biết thánh ý của Người, thánh Giuse mới can đảm đón nhận Đức Maria cùng với tất cả mầu nhiệm Thiên Chúa đang thực hiện (Mt 1,19-21)

2. Khi tuân hành sắc chỉ của hoàng đế, thánh Giuse đưa Đức Maria từ thành Nagiarét lên xứ Giuđê, để đăng ký kiểm tra dân số. Trong biến cố này, thánh Giuse đã được chiêm ngưỡng Hài Nhi Giêsu chào đời, trong cảnh nghèo khó, bên những người mục đồng khiêm hạ. Nhưng cũng lúc đó, thánh Giuse lại tin rằng người con bé bỏng, ra đời nơi nghèo hèn này là “Đấng Cứu Thế” là “Đấng được Thiên Chúa xức dầu”, tức là Chúa của nhân loại và là Chúa của mình (Lc 2,1-20)

3. Tám ngày sau khi Hài Nhi chào đời, thánh Giuse đã làm phép cắt bì cho Hài Nhi, theo đúng như Lề Luật tôn giáo dạy (Lc 1,21). Dẫu biết Đức Giêsu là Chúa, có quyền trên vũ trụ, trên mọi Lề Luật, nhưng thánh Giuse vẫn tuân hành mọi nghi thức Lề luật truyền dạy, để Đức Giêsu thành một con người như mọi con người trong nhân loại, trở thành Đấng “không phải không thể cảm thông với nỗi yếu hèn của ta, song là Đấng đã dãi dầu thử thách, giống anh em Người mọi sự, ngoại trừ tội lỗi” (Dt.4,15)

Đến ngày Luật dạy phải dâng con đầu lòng cho Thiên Chúa (Xh.13,2-12; Lv.12,8; 5,7…), thánh Giuse đã cùng với Đức Maria đưa Hài nhi Giêsu lên đền thờ Giêrusalem để tiến dâng Người cho Thiên Chúa, đem theo lễ vật của người nghèo mà chuộc lại. Cũng trong dịp này, thánh Giuse đã cùng với Đức Maria, những chứng nhân đầu tiên, được nghe những lời ngôn sứ nói về Hài Nhi và sứ mạng của Hài Nhi sau này. “Hai ông bà kinh ngạc”, không nói và chỉ biết thinh lặng gẫm suy trong lòng tin. ( Lc 2,22-38)

4. Khi mầm ơn cứu độ có nguy cơ bị hủy diệt vì sự tàn ác và vì lòng ham hố của con người, thánh Giuse đã mau mắn tuân hành ý Thiên Chúa, để gìn giữ và bảo vệ mầm mống ấy cho thế giới. Người đã đưa Hài Nhi và Mẹ người trốn đi giữa ban đêm, sang Ai-cập và ở lại đó cho tới khi vua Hêrôđê, người tìm giết Hài Nhi, qua đời. Sau đó,người lại vâng lệnh Thiên Chúa, đưa Hài Nhi và Mẹ Người về Israel, lập cư tại thành Nagiarét. (Mt 2,13-23)

5. Khi Đức Giêsu lên mười hai tuổi, thánh Giuse đã đưa Người hành hương Đền Thờ Giêrusalem như thói quen một người Do-thái đạo đức vẫn làm. Thánh Giuse hướng dẫn Đức Giêsu sống tâm tình tôn thờ Thiên Chúa trong dân tộc, trong thời đại của Người (Lc 2,41-50)

Có thể tóm tắt cuộc đời của thánh Giuse theo như lời thánh Luca ghi lại : “Đức Giêsu theo cha mẹ trở về Nagiarét và hằng vâng phục các ngài” (Lc 2,51). Cả một đời thánh Giuse là một đời trong lòng tin. Không sống trong lòng tin sao được khi người con trước mặt người, người biết đó là Chúa, là Đấng Cứu Độ nhân loại và cứu độ cả mình nữa, nhưng đồng thời Người cũng lại phải chăm sóc, nuôi dưỡng và đón nhận cả sự vâng phục của người con đó nữa. Sống đức tin giữa những suy nghĩ, do dự, lo âu và cả sợ sệt, nhưng khi đã biết trước ý Thiên Chúa, thánh Giuse can đảm và mau mắn thi hành.