Thăm Bệnh nhân Giáo họ Vinhsơn.

Giáo Xứ Đaminh Ba Chuông

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Vinhsơn.

Hình : Hoàng Văn Thời

Rút kinh nghiệm năm trước, năm nay cha Bề trên chánh Xứ quyết định đi thăm bệnh nhân trong những ngày trước tết. Để có thể thảnh thơi hàn huyên và lắng nghe tâm sự của quý ông bà bệnh nhân trong xứ. Với sự hỗ trợ tích cực của Hội đồng mục vụ và các giáo họ, ngày thứ tư 03.02.2010, ngài đã đến thăm các bệnh nhân thuộc giáo họ thánh Vinhsơn.

Chuyến đi hôm nay dưới sự hướng dẫn của ông Gioan Nguyễn Thành Vĩnh, trưởng giáo họ Vinhsơn, ông Giuse Hoàng Văn Thời và ông Giuse Trần Anh Chính.

Nhân dịp này cha sở cũng gửi đến các bệnh nhân lá thư mời tham dự lễ Đức Mẹ Lộ Đức vào thứ năm tuần sau 11.02.2010, thánh lễ đặc biệt trong ngày quốc tế bệnh nhân.

Xin được gửi đến một số hình ảnh của cuộc thăm viếng.

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Vinhsơn.

Bà Maria Nguyễn Thị Tuất

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Vinhsơn.

Ông Phanxicô X. Nguyễn Văn Phước

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Vinhsơn.

Ông Giuse Đặng Văn Sự

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Vinhsơn.

Bà Hồ Thị Nhạn

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Vinhsơn.

Bà Maria Nguyễn Thị Én

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Vinhsơn.

Ông Giuse Nguyễn Văn Phát

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Vinhsơn.

Bà Anna Đỗ Thị Toan

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Vinhsơn.

Bà Anges Nguyễn Thị Kim Đính

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Vinhsơn.

Bà Maria Nguyễn Thị Vinh

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Vinhsơn.

Bà Maria Đoàn Thị Đăng

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Vinhsơn.

Chị Maria Nguyễn Thị Kim Anh

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Vinhsơn.

Ông Phêrô Phan Đức Tại