Nghe giảng tĩnh tâm Mùa Chay (2014)

Giáo hội mời gọi mọi người, mọi gia đình hãy biết vun đắp cho gia đình như là hình ảnh của Thiên Chúa. Giáo hội mời gọi mọi Kitô hữu hãy cố gắng biến gia đình của mình thành những cộng oàn yêu thương, cộng đoàn tràn ngập niềm vui cộng đoàn thấm đượm Tin Mừng.

Video giảng lễ Chúa nhật 6 năm A (2014)

Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời… “Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng …. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết …

Nghe giảng chúa nhật 6 năm A (2014)

Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời… “Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng …. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết …