Slides: Sự ngạo mạn và hiếu thắng

 

Sự ngạo mạn và hiếu thắng luôn lấy đi bao lý trí của mỗi chúng ta, đừng thấy ai lùi mà bảo họ thua, Thiện Lương khó hơn là Thông Minh. Bởi vì Thông Minh là do thiên phú, còn Thiện Lương do bởi sự lựa chọn!

Nguồn: Internet