Sinh Viên Nhịp Bước Đaminh

Website: http://sinhviendaminh.net/

Facebook: https://www.facebook.com/SVDMfanpage

SINH VIÊN NHỊP BƯỚC ĐAMINH

 

I. Tổng Quát

Được thành lập năm 2005, do cha Giuse Đỗ Trung Thành

Tôn chỉ : “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian”. (Mt 5,14)

Mục đích : Nói với Chúa về cuộc đời, nói về Chúa cho cuộc đời.

Khẩu hiệu : Năng động – Liên đới – Dấn thân.

Tinh thần sống: Theo gương Thánh Đa Minh

Ngày truyền thống (Sinh nhật nhóm): 28/01

Số lượng thành viên : ~ 60

Sinh Viên Nhịp Bước Đaminh

BAN ĐẠI DIỆN NHIỆM KÌ 2016

Trưởng Nhóm:   Phero Huỳnh Gia Bảo
0902 911 596         giabaohuynhpr@gmail.com
Phó Nhóm: PHANXICO NGUYỄN MINH KHÔI
0166 550 9123       nguyenminhkhoi121997@gmail.com
Phó Đối Ngọai:    Gioan Ngô Thiên An
0976 481 540          ngothienan94@gmail.com

Phó Đối Nội:       Phanxico Nguyễn Minh Khôi
0166 550 9123        nguyenminhkhoi121997@gmail.com

Phụng Vụ:           Maria Nguyễn Thị Ngọc Diễm
 0969 940 781      diem.nguyen94@gmail.com


Tông Đồ:             Maria Hoàng Minh Phương
 0126 457 0092        hoangminhphuong32@gmail.com
 Đa Minh Nguyễn Thái Quốc
0163 352 8936       thaiquocnguyen02@gmail.com

Văn Thể Mỹ:        Teresa Vương Đình Thảo Nguyên
                             0968 4600 45         sugar.thao.0807@gmail.com

Học hỏi:            Gioan Baotixita Đinh Minh Tú
                             0933 921 127           dinhminhtulaf@gmail.com

Thủ quỹ:            Teresa Vũ Thị Thùy Linh
01658193910           nhox_matiato@yahoo.com

Sinh Viên Nhịp Bước Đaminh

Thánh lễ cầu nguyện năm học 2015 -2016
Sinh hoạt

18h30 – 21h00 Chúa nhật tuần 2, 3, 4 trong tháng.

Tuần 2, 3 : CLB Anh văn

Tuần 4 : thuyết trình – thảo luận, sinh hoạt chung.

Tuần thứ 5 : đi Công tác xã hội.

Chuẩn bị buổi cầu nguyện Taize thứ 5 cuối tháng.

 

Sinh Viên Nhịp Bước Đaminh