Nghe giảng lễ mừng 10 năm cung hiến Thánh đường

 

Nghe giảng lễ mừng 10 năm cung hiến Thánh đườngHướng tới ngày kỷ niệm  Thánh Đường giáo xứ Đaminh – Ba Chuông cung hiến tròn 10 năm, giáo xứ đã tổ chức ba ngày tĩnh tâm 24,25,26 tháng 8 năm 2015 lúc 17h 30′.

Qua các bài giảng, các cha giảng phòng giúp cộng đoàn biết trân quý ngôi Thánh đường Đa Minh – Ba Chuông, nơi Thiên Chúa “ở với cộng đoàn”.

Từ ngôi Thánh đường vật chất, các cha giảng phòng hướng cộng đoàn xây dựng ngôi thánh đường Thiên Chúa muốn ngự trị là chính tâm hồn mỗi người. Ngày tĩnh tâm thứ 3, cộng đoàn cùng chung vui với 32 anh chị em lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo, trở nên những đền thờ mới của Thiên Chúa

Lễ mừng

+ Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Ba ngày tĩnh tâm

Ngày thứ 1: “Ý nghĩa về đền thờ theo Thánh Kinh”

+ Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Ngày thứ 2: “Việc cử hành cung hiến Đền thờ qua phụng vụ và mục vụ

+ Lm Biển Đức Vương Thuật

Ngày thứ 3: “Đức Kitô Đền thờ mới của Thiên Chúa”

+ Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Nghe giảng lễ mừng 10 năm cung hiến Thánh đường