Ngày 29.08.2015: Thứ Bảy sau Chúa nhật XXI Thường Niên

THỨ BẢY: 29. 08. 2015
Thánh Gio-an Bị Trảm Quyết

Mc 6, 17-29

Ngày 29.08.2015:  Thứ Bảy sau Chúa nhật XXI Thường Niên

1. Ghi nhớ:” Vua Hêrôđê nể sợ Gioan, vì biết ông là người công chính và thánh thiện” (Mc 6,29).

2. Suy niệm: Cái chết của Thánh Gio-an Tẩy giả là kết quả tất yếu của một con người dám sống cho sự thật. Trước thế lực của thế gian và bóng tối tội lỗi thì số phận của những người công chính và thánh thiện trở nên quá mong manh. Hêrôđê có lối sống thật hư ảo: hung bạo, nể sợ người ta hơn Thiên Chúa, không dám sống cho sự thật và công lý. Và tất nhiên, ông đã chọn bóng tối để làm chỗ ở muôn đời cho chính mình khi ông quyết định diệt trừ sự sáng. Ngược lại, cái chết anh hùng của thánh Gio-an đã nói lên rằng, Ngài đã kiên quyết chọn lấy sự thật và sự sáng, để rồi Ngài sẽ mãi mãi được sự sáng và sự sống làm gia nghiệp của mình. Theo gương thánh Gioan, chúng ta “ Đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác anh em rồi sau đó không thể làm được gì hơn nữa ” (Mt 10,28 ).

3. Sống Lời Chúa: Kiên quyết sống theo sự thật và công bình.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho chúng con biết can đảm sống và làm chứng cho sự thật để con cũng được sống trong vương quốc đầy ánh sáng và tình yêu của Chúa. Amen.

Trả lời