Nghe giảng lễ thánh nữ Catarina Siena (2009 – 2020)

 

 Hạnh tích thánh Catarina

Nghe giảng lễ thánh nữ Catarina Siena (2009 - 2020)Catarina sinh năm 1347 tại Siena, là con áp út một gia đình 25 con. Cha là

ông Giacômô làm nghề nhuộm, mẹ là bà Mona Lapa.

Năm 12 tuổi từ khước một cuộc hôn nhân do gia đình xếp đặt. 16 tuổi mặc áo dòng ba Đaminh và khởi sự bước vào đời khổ chế và được Chúa hiện ra. Thánh nữ lập ra “trường phái thần bí” cổ võ lòng yêu thương tha thứ, và c công lớn trong việc cổ võ đức Grêgoriô XI đưa giáo triều từ Avignon trở về Roma ngày 13/9/1376.

Chúa nhật thứ tư mùa chay 1375 : được in năm dấu thánh.

Tháng 1-1380 Catarina ngã bệnh, hôn mê, và an nghỉ trong Chúa ngày 29-4-1380 khi mới 33 tuổi.

Năm 1460 Giáo hội tuyên thánh. Ngày 4-10-1970 Đức Phaolo VI suy tôn tiến sĩ Hội thánh.

Năm 2020

Lm Vinh Sơn Nguyễn Phước Thiện

Năm 2019

Lễ 5g00: Lm Phêrô Lâm Phước Hùng

Lễ 5g45: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Năm 2018

Lễ 5g30 thứ Bảy: Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 6g15 (Chúa nhật 05 PS): Lm. FX. Đào Trung Hiệu

Năm 2017

Lễ 5g45: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 17g30: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Năm 2016
Lễ 5g00: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Năm 2015:

Lễ 5g00: Pt Giuse Nguyễn Văn Dũng

Lễ 17g30: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Năm 2014: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Năm 2013: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Năm 2012 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Năm 2011 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2010 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2009 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu