Nghe giảng Chúa nhật II Vọng C (2009 – 2021)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc Lc 3,1-6)

Nghe giảng Chúa nhật II Vọng C (2009 - 2021)Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nít, Ly-xa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-lên, Kha-nan và Cai-pha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Da-ca-ri-a là ông Gio-an trong hoang địa.

Ông liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng : Có tiếng người hô trong hoang địa : hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Năm 2021

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Vinh sơn Nguyễn Phước Thiện

Lễ 6g15: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 17g30: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Leã 19g30: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2018

Lễ 6g15: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 7g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 17g30: Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2015

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 6g15: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 16g00: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 17g30: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lễ 19g00: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Năm 2012

Lễ 5 giờ : Lm Mice Nguyễn Văn Bắc

Lễ 6g15 : Lm Gioan B. Trần Anh Long

Lễ 17g30 : Lm Giuse Trần Văn Việt

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2009

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Đaminh Nguyễn Đức Bình

Lễ 5 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 6g15 : Lm Đaminh Trần Bình Tiên

Lễ 17g30 : Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

Lễ 19 giờ : Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh HùngNghe trên YouTube