Nghe giảng Chúa nhật 24 năm B (2009 – 2021)

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (8,27-35)

Nghe giảng Chúa nhật 24 năm B (2009 - 2021)Một hôm, Đức Giê-su và các môn đệ rời Bết-xai-da để đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ : “Người ta nói Thầy là ai ?” Các ông đáp : “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó.” Người lại hỏi các ông : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” Ông Phê-rô trả lời : “Thầy là Đấng Ki-tô.” Đức Giê-su liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người.

Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại. Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. Nhưng khi Đức Giê-su quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phê-rô : “Xa-tan ! lui lại đàng sau Thầy ! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.”

Năm 2021

Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Năm 2018

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 6g15: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 16g00: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2015

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 5g00: Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lễ 6g15: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 7g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 16g00: Lm Môrít Lục Vĩnh Phố

Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2012

Lễ 19g30 thứ Bảy : Lm Giuse Phạm Quốc Văn (Tiếng Anh)

Lễ 5 giờ: Lm Inhaxio Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 6g15 giờ:  Lm Giuse Phạm Quốc Văn


Lễ 17g30 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 19g00 : Lm Gioan B. Trần Anh Long


Năm 2009

Lễ 5 giờ : Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 6g15 : Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lễ 17g30 Cha Giám Tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình
(Lễ khai giảng sinh viên)

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn