Nghe giảng Chúa nhật 15 thường niên B (2009 – 2021)

 

 Tin mừng theo thánh Maccô (Mc 6,7-13)

Nghe giảng Chúa nhật 15 thường niên B (2009 - 2021)Chúa Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy ; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng ; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo.

Người bảo các ông : “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.”

Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

Năm 2021

Lm Giusse Lưu Công Chỉnh

Năm 2018

Lễ 5g00: Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

Lễ 6g15: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 7g30: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 16g00: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Năm 2015

Lễ 17g30 thứ Bảy:  Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 5g00: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 6g15: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 7g30: Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 17g30: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2012

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 19g30 thứ bảy : Lm Patrick Palmer (Anh ngữ)

Lễ 5 giờ: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 6g15 : Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 16 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 17g30 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung HIệu

Năm 2009

Lễ 05 giờ : Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 6 giờ15 : Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lễ 08giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 17 giờ30 : Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 17giờ30 (ngày 11.07) : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu