Nghe giảng Chúa Nhật 06 Phục Sinh năm A (2011 – 2020)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 14,15-21)

 Nghe giảng Chúa Nhật 06 Phục Sinh năm A (2011 - 2020)Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em.

Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em.

Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”

Năm 2020

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Vinh Sơn Nguyễn Phước Thiện

Lễ 6g15: Lm Vinh-sơn Nguyễn Phước Thiện

Lễ 7g30: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ 19g00: Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Năm 2017

Lễ 5g00: Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

Lễ 6g15: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g00: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2014

Lễ 5g00: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 6g15 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 7g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 17g30 : (Lễ Thêm Sức) Gm Phaolô Bùi Văn Đọc

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2011

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

Lễ 6g15 : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 17g30 : Lm Giuse Đinh Trọng Chính

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Hoàng Huy Cường

.

.