Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM B / GIẢNG LỄ 2012 / Nghe giảng Chúa nhật 06 năm B : (2012 – 2018)

Nghe giảng Chúa nhật 06 năm B : (2012 – 2018)

 

Tin mừng theo thánh Máccô (Mc 1,40-45)

 Có người bị phong hủi đến gặp Đức Giêsu, anh ta quỳ xuống van xin rằng : “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo : “Tôi muốn, anh sạch đi !” Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch.

Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, và bảo anh : “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.”

Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.

Năm 2018

Lễ 5g30 thứ Bảy:

Lm. Fx. Nguyễn Văn Nhứt [Download]

(Cầu cho bệnh nhân)

Lễ 5g:

Lm. Giuse Ngô Mạnh Cường [Download]

Lễ 6g15:

Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh [Download]

Lễ 7g30:

Lm. Giuse Tôn Khánh Duy [Download]

Lễ 16g:

Lm. Morit Lục Vĩnh Phố [Download]

Lễ 17g30:

Lm Fx. Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 19g:

Lm. Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Ngày 15.02.2015

Lễ 05 giờ :

Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt [Download]

Lễ 06g15 :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Ngày 12.02.2012

Lễ 17g30 thứ bảy :

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

11.02.2012 : Đức Mẹ Lộ Đức

Lễ 5 giờ:

Lm Giuse Nguyễn Đức Hoà [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Biển Đức Vương Thuật [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Giuse Đỗ Trung Thành [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]