Ngày 31.03.2018: Hạnh phúc gia đình

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 24,1-12

Vừa hết ngày sa-bát, bà Ma-ri-a Mác-đa-la với bà Ma-ri-a mẹ ông Gia-cô-bê, và bà Sa-lô-mê, mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giêsu. Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ.

Các bà bảo nhau: “Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây? “Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm. Vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng; các bà hoảng sợ. Nhưng người thanh niên liền nói: “Đừng hoảng sợ! Các bà tìm Đức Giêsu Nadarét, Đấng bị đóng đinh chứ gì! Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa.

HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH

“Văn mình vợ người”. Câu nói cửa miệng này cho thấy người ta hay có xu hướng vọng ngoại tìm hạnh phúc nơi khác mà không biết xây dựng hạnh phúc với người ngay bên cạnh. Đêm nay, đêm Vọng Phục Sinh, chính chúng ta phải nhìn lại. Chúng ta phải bước lên từ nấm mồ đang chôn chặt chúng ta để cùng sống lại với Đức Kitô và xây dựng hạnh phúc đời mình và cho gia đình mình.

Năm năm đầu hôn nhân là giai đoạn thử thách khủng khiếp dành cho các bạn trẻ. Cùng với Đức Kitô, hãy làm mới lại tình yêu – phục sinh tình yêu – để kiến tạo hạnh phúc đích thực.