Ngày 30.6.2021: Biết chọn Chúa trong mọi hoàn cảnh

 

Tin mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 8,28-34

Khi ấy, Chúa Giêsu lên thuyền sang bờ bên kia, đến miền Giêrasa, thì gặp hai người bị quỷ ám từ các mồ mả đi ra, chúng hung dữ đến nỗi không ai dám qua đường ấy.

Và chúng kêu lên rằng: “Lạy Ông Giêsu, Con Thiên Chúa, chúng tôi có can chi đến ông? Ông đến đây để hành hạ chúng tôi trước hạn định sao?”

Cách đó không xa có một đàn heo lớn đang ăn. Các quỷ nài xin Người rằng: “Nếu ông đuổi chúng tôi ra khỏi đây, thì xin cho chúng tôi nhập vào đàn heo”.

Người bảo chúng rằng: “Cứ đi”. Chúng liền ra khỏi và nhập vào đàn heo. Tức thì cả đàn heo, từ bờ dốc thẳng, nhào xuống biển và chết chìm dưới nước.

Các người chăn heo chạy trốn về thành, báo tin ấy và nói về các người bị quỷ ám. Thế là cả thành kéo ra đón Chúa Giêsu. Khi gặp Người, Họ xin Người rời khỏi vùng của họ.

BIẾT CHỌN CHÚA TRONG MỌI HOÀN CẢNH

Hôm nay, thánh Matthêu tường thuật lại cho chúng ta một câu chuyện buồn. Đức Giêsu đã thi thố quyền năng của Thiên Chúa và bày tỏ tình yêu của Ngài qua việc xua đuổi ma quỷ, đem lại an bình cho dân làng; Chính dân làng ra nghênh đón vì nhận biết quyền năng và vị thế của Người, nhưng họ đã mời Người rời đi, vì sợ bị thất thoát của cải.

Trong cuộc sống, nhiều khi vì chút lợi lộc, nhiều người đã bán rẻ lương tâm của mình, đã mời Chúa đi nơi khác. Xin cho chúng ta biết chọn Chúa trong mọi hoàn cảnh, bởi chỉ có Chúa mới là gia nghiệp của ta, mới là Đấng có thể thỏa mãn mọi khát vọng của ta.