Ngày 30.10.2020: Tự do sống đức ái đích thực

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 14:1–6

Một ngày sabát kia, Ðức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. Và kìa trước mặt Ðức Giêsu, có một người mắc bệnh phù thũng. Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pharisêu: “Có được phép chữa bệnh ngày sabát hay không?” Nhưng họ làm thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về. Rồi Người nói với họ: “Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sabát?” Và họ không thể đáp lại những lời đó.

Ngày 30.10.2020: Tự do sống đức ái đích thực

TỰ DO SỐNG ĐỨC ÁI ĐÍCH THỰC

“Có được phép chữa bệnh ngày sabát hay không?” Chúa Giêsu đặt câu hỏi này cho nhóm Pharisêu, những kẻ đang dò xét người, không phải Người muốn câu trả lời nơi họ, nhưng Người muốn dạy họ một cách thức sống đức tin đúng đắn; Người muốn họ luôn ý thức và phản tỉnh trong mọi công việc họ làm.

Có một thứ luật vượt trên mọi luật lệ đó là luật của đức ái. “Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sabát?

Xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi não trạng hẹp hòi nệ luật, để chúng ta được tự do sống đức ái đích thực với Chúa và với tha nhân.