Ngày 30.01.2018: Sức mạnh niềm tin

 

Tin mừng theo thánh Mác-cô: Mc 5, 21-43

Có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã mười hai năm. Bà đã chịu cực khổ, tìm thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không thuyên giảm, trái lại bệnh càng tệ hơn. Khi bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà đi lẫn trong đám đông đến phía sau Người, chạm đến áo Người, vì bà tự nhủ: “Miễn sao tôi chạm tới áo Người thì tôi sẽ được lành”. Lập tức, huyết cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh…

Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Và Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc kêu la ồn ào, Người bước vào và bảo họ: “Sao ồn ào và khóc lóc thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó”. Họ liền chế diễu Người. Nhưng Người đuổi họ ra ngoài hết, chỉ đem theo cha mẹ đứa bé và những môn đệ đã theo Người vào chỗ đứa bé nằm. Và Người cầm tay đứa nhỏ nói rằng: “Talitha, Koumi!”, nghĩa là: “Hỡi em bé, Ta truyền cho em hãy chỗi dậy!” Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay, vì em đã được mười hai tuổi.

SỨC MẠNH NIỀM TIN

Người đàn bà băng huyết và ông trưởng hội đường hôm nay có niềm tin thật mãnh liệt. Nếu như người đàn bà được cứu do chính lòng tin của mình thì em bé được cứu nhờ lòng tin của người cha. Như vậy, đức tin không chỉ có sức cứu vớt chính mình nhưng luôn đặt trong tương quan và muốn cứu lấy người khác. Vì vậy, trong mỗi thánh lễ và giờ kinh, ngoài việc cầu nguyện cho mình thì chúng ta cũng không thể quên cầu nguyện cho người khác, cách riêng, trong năm đồng hành với các gia đình trẻ này, chúng ta xin Chúa đến đem bình an và hạnh phúc đích thực cho mỗi gia đình.