Ngày 30.01.2017: Thứ Hai sau Chúa Nhật IV Thường Niên năm A

THỨ HAI – 30. 01.2017

MỒNG BA TẾT

THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM

Mt 25, 14-30

 

Ngày 30.01.2017: Thứ Hai sau Chúa Nhật IV Thường Niên năm A

1. Ghi nhớ: “Ông cho người này năm nén, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tuỳ khả năng riêng mỗi người”. ( Mt 25,15).

2. Suy niệm:  Với  cái  nhìn  yêu thương Thiên Chúa luôn  ban  cho  chúng  ta  những ân  điển  tuỳ theo  khả năng của  mỗi  người  có  người  được  “năm  nén, hai nén, một nén” Do đó mỗi người chúng ta phải biết quý trọng và nỗ lực dùng mọi ơn Chúa ban mà sinh lờ Nhân ngày thánh hoá công ăn việc làm hôm nay, mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm sinh lời theo tỉ lệ thuận với số vốn Chúa ban và làm hết khả năng của  mình  không  nên  so  bì,  tỵ nạnh,  cạnh  tranh  khi thấy mình  kém  hơn  người  khác;  hoặc  kiêu  ngạo,  tự mãn và khinh rẽ những người kém hơn mình.

3. Sống Lời Chúa: Hãy sử dụng hết khả năng mình có.

4. Cầu nguyện:  Ly  Chúa,  xin  cho  con  biết  chấp nhận những nén bạc mà Chúa ban để con không còn than van trách móc nhưng biết sinh lời tuỳ theo số bạc của mình đã nhận. Amen.