Ngày 28.10.2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật XXX Thường Niên năm C

THỨ SÁU: 28-10-2016

Thánh Simon và Giuđa Tông đồ.

Lc 6, 12 – 19

 

Ngày 28.10.2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật XXX Thường Niên năm C

 

1Ghi Nhớ: Simon biệt danh là quá khích; Giuđa con ông Giacôbê” ( Lc 6,15-19).

2Suy  Niệm:  Hai  vị  thánh  này luôn  đứng bên nhau trong danh sách 12 Tông Đồ. Simon là một con người nhiệt  thành,  không quãng sự  khó  nhọc  và  hăng say. Chúa Giêsu đã biến đổi ông từ một người nhiệt thành với nước Israel trần thế, thành một vị Tông Đồ nhiệt thành  với  Nước  Trời.  Giuđa  còn  gọi  là Tađêô.  Ông được gọi là Giuđa trung kiên, vì ông đã trung kiên với Chúa  cho  đến  hơi  thở  cuối  cùng.  Noi  gương hai  vị thánh  Tông  đồ,  chúng  ta  cũng  phải  trở  nên  những dụng cụ đắc lực cho Hội Thánh và tích cực siêng năng trong bổn phận của người tín hữu.

3Sng  Lời  Chúa:  Năng  kết  hợp  với  Chúa  Giêsu Thánh Thể để bền vững trong ơn gọi.

4.Cầu Nguyện:  Ly Chúa, xin tăng sức mạnh giúp con trung kiên với ơn Chúa gọi. Amen.