Ngày 29.10.2016: Thứ Bảy sau Chúa Nhật XXX Thường Niên năm C

THỨ BẢY: 29.11.2016

Lc 14, 1. 7 – 11

 

Ngày 29.10.2016: Thứ Bảy sau Chúa Nhật XXX Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Ai tự nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên”. (Lc 14,11).

2. Suy niệm: Đối với người  đời, họ thường hay có khuynh  hướng  thích  kiêu  ngạo,  thích  khoe  khoang, thích đề cao tài năng và địa vị, được thể hiện qua việc họ  hay tìm  chỗ  nhất, hay kiếm những gì có lợi cho mình,  chính vì bản năng này mà làm ảnh hưởng đến sự đòan kết của cộng đòan. Do đó hôm nay Đức Giêsu muốn  nhấn  mạnh  đến  sự  khiêm  nhường.  Đối  với Thiên Chúa, Ngài luôn yêu thương và nhậm lời những người có tính khiêm nhường tự hạ. Vì đối với Ngài “ Ai tự nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên ” . Đối với chúng ta, ai cũng là tội nhân trước mặt Thiên Chúa, do đó, chúng ta cần nhìn nhận thực tế về mình để sống khiêm nhường đối với Chúa và tha nhân.

3. Sống lời  Chúa:  Hãy  khiêm  nhường  trong  cầu nguyện.

4. Lời nguyên: Lạy Chúa, xin cho con nhận ra mình chỉ là tạo vật phàm hèn, để con luôn biết sống phó thác vào Chúa và yêu thương anh em.

Trả lời