Ngày 28.01.2018: Hôn nhân có Chúa

 

Tin mừng theo thánh Mác-cô: Mc 1, 21-28

Tại thành Capharnaum, vào ngày Sabat, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ.

Ðang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: “Hỡi ông Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa”. Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: “Hãy im đi và ra khỏi người này!” Thần ô uế liền dằn vặt người ấy, thét một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Cái gì vậy? Ðấy là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả thần ô uế và chúng vâng lệnh Người”. Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilêa.

HÔN NHÂN CÓ CHÚA

Một nữ bác sĩ tại bệnh viện Trưng Vương, Sài Gòn ước ao yêu và lấy người Công giáo làm chồng. Cô mong muốn như thế khi thấy hầu hết các gia đình Công giáo, đôi bạn chung thủy với nhau dù giàu hay nghèo, gian nan thử thách cũng như vinh nhục. Cô ước ao có được một gia đình và một tình yêu bền vững. Người Công giáo có gì khác? Họ khác là có Chúa chúc lành và đồng hành với họ trong đời sống hôn nhân. Đó là uy quyền tình yêu của Thiên Chúa trong chính sự bất toàn đôi bạn vẫn mang trong mình. Chính sự chung thủy và dám bước tới cùng là lời chứng cho sự chiến thắng của Tình Yêu trên những thần ô uế của thời đại hôm nay.