Ngày 27.8.2021: Đèn sáng nhờ dầu

 

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 25, 1-13

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó, có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo. Còn những cô khôn ngoan đã mang đèn, lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả.

“Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: “Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả”. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: “E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra (nhà) hàng mà mua thì hơn”. Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng, thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: “Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi”. Nhưng người đáp lại: “Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi”. Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào”.

ĐÈN SÁNG NHỜ DẦU

Ngọn đèn trong câu chuyện dụ ngôn tượng trưng cho đức tin, quà tặng tuyệt hảo và quý giá mà Thiên Chúa đã tặng ban cho chúng ta ngay từ khi chúng ta được lãnh nhận bí tích thanh tẩy. Hồng ân này được tặng ban cho chúng ta nhờ lòng quảng đại của Thiên Chúa chứ không phải do chúng ta xứng đáng được lãnh nhận.

Tuy nhiên, đèn sáng nhờ dầu. Dầu ấy biểu trưng cho sự đáp trả của chúng ta đối với ơn thánh. Sự đáp trả ấy được biểu hiệu qua những việc làm của đức ái mỗi ngày. Chúng ta có tích trữ dầu đức ái cho mình chưa?