Ngày 26.11.2018: Hạnh phúc khi biết chia sẻ

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 21, 1-4.

Khi ấy, Chúa Giêsu nhìn lên, thấy những người giàu có bỏ tiền dâng cúng vào hòm tiền. Người cũng thấy một bà goá nghèo khó bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ, nên bảo rằng: “Thầy bảo thật các con, bà goá nghèo khó này đã bỏ vào hòm tiền nhiều hơn mọi người.

Vì mọi người kia lấy của dư thừa mà dâng cho Thiên Chúa, còn bà này túng thiếu, bà đã dâng tất cả những gì bà có để nuôi sống mình”.

HẠNH PHÚC KHI BIẾT CHIA SẺ

Tấm lòng bà góa nghèo trong trích đoạn Tin mừng dành cho Chúa thật lớn lao. Bà không ngần ngại cho đi cái cần có để sống. Bà quảng đại hơn những người giàu có.

Khi những người giàu dâng cho Chúa của dư thừa thì bà góa lại dâng cho Chúa tất cả những gì bà có. Thiên Chúa không để ý đến giá trị của lễ cho bằng lòng thành người tiến dâng.

Điều này cũng giúp cho mỗi người Kitô hữu ý thức hơn về những công việc bản thân làm cho tha nhân nhất là những việc bác ái.

Tinh thần bác ái đích thực là biết chia sẻ cho tha nhân một phần sự sống. Đó có thể là sự hi sinh, chịu thiết thòi, chịu mất mát và dành những phần lợi ích cho những người quanh ta, thân cận của ta.

Đối với Thiên Chúa cũng vậy, chúng ta tỏ lòng mến Chúa bằng cách tự nguyện dâng lên cho Chúa điều mà chúng ta đáng được hưởng. Có như vậy thì của lễ của chúng ta mới đẹp lòng Thiên Chúa và có giá trị trước mặt Chúa và trước mặt tha nhân.