Ngày 26.07.2017: THỨ TƯ TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN NĂM A

26/07/17 THỨ TƯ TUẦN 16 TN
Th. Gio-a-kim và An-na
Mt 13,16-17

 

GIA ĐÌNH NÊN THÁNH

“Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe.” (Mt 13,16).

Ngày 26.07.2017: THỨ TƯ TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN NĂM A

Suy niệm: Sách Huấn Ca dạy rằng với những người đạo hạnh, công đức của họ không bao giờ bị quên lãng, dòng dõi họ luôn được hưởng gia tài quý báu, là lũ cháu đoàn con, vì dòng dõi họ tuân giữ các điều giao ước của Chúa (x. Hc 44,1-15). Trong số những người đức nghĩa đạo hạnh đó có gia đình hai thánh Gio-a-kim và An-na. Sách Nguỵ thư Tin mừng Gia-cô-bê cho rằng gia đình ấy luôn bền tâm vững chí sống thánh thiện, đặt trọn niềm cậy trông nơi Thiên Chúa, dù trong tuổi già sức yếu mà vẫn còn son sẻ. Thiên Chúa đã đoái thương ban cho gia đình các ngài một người con, đó là Đức Ma-ri-a, một người nữ thánh thiện, được vinh dự lớn lao là được Thiên Chúa ưu ái chọn làm Mẹ Đấng Cứu thế của nhân loại.

Mời Bạn: Hai thánh Gio-a-kim và An-na luôn đẹp lòng Thiên Chúa qua việc tuân giữ lề luật của Ngài. Là cha mẹ, bạn hãy thay mặt Chúa giáo dục con cái theo Lời Chúa và giáo huấn của Hội Thánh. Là con cái, bạn hãy sống đẹp lòng Thiên Chúa qua việc thảo kính cha mẹ, năng tham dự Thánh lễ, đọc Lời Chúa, và đọc kinh chung gia đình. Nhờ đó, gia đình bạn được thánh thiện, hạnh phúc, và an bình.

Sống Lời Chúa: Quyết tâm đọc kinh chung gia đình để kết hiệp với Chúa và với nhau. Nhờ sự hiệp thông ấy trong gia đình, mọi người sẽ hoà thuận, thương yêu nhau hơn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa là nguồn suối an vui, hạnh phúc của chúng con. Xin ban cho chúng con sức mạnh, niềm vui để chúng con quyết tâm sống tín thác vào Chúa và nên thánh giữa đời thường. Amen.