Ngày 26.02.2021: Sống trong yêu thương và phục vụ

 

Tin Mừng theo Thánh Mátthêu: Mt 5, 20-26

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và Biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu. Các con đã nghe dạy người xưa rằng: Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án. Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là “ngốc”, thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là “khùng”, thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết: Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng!”

SỐNG TRONG YÊU THƯƠNG VÀ PHỤC VỤ

Sống sự công chính mới trong thời Tân ước, Chúa mời gọi chúng ta đạt đến đức ái, bằng cánh luôn ra khỏi chính mình, đi bước trước đến với tha nhân. Không thể có mối tương quan tốt đẹp với Chúa, khi chúng ta bất hòa với anh chị em mình. Cũng vậy, chúng ta không thể chung sống hạnh phúc, hòa bình khi mọi người luôn bất hòa với nhau. Thế giới chỉ hòa bình, gia đình chỉ êm ấm, tâm hồn chỉ bình an, khi mọi người luôn biết làm hòa với nhau. Ngay hôm nay, chúng ta hãy thực hiện lời Chúa dạy, trước hết với những người thân cận trong chính gia đình mình, rồi mở rộng mối giao hòa tới mọi người xung quanh ta.