Ngày 26.02.2017: Chúa Nhật VIII Thường Niên năm A

CHÚA NHẬT: 26. 02.2017

CHÚA NHẬT VIII TN Mt 6, 24 – 34

Ngày 26.02.2017: Chúa Nhật VIII Thường Niên năm A

1. Ghi nhớ: “ Anh em đừng lo lắng về ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy” (Mt 6,34).

2. Suy niệm : Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng quá lo lắng về những nhu cầu của cuộc sống thân xác (của ăn, áo mặc, tuổi thọ… ). Tất cả những thứ cần ấy Chúa đã lo cho chúng ta vì Người là Đấng tốt lành và biết tất cả mọi nhu cầu của chúng ta. Người lại là Cha của chúng ta  nên không để  cho chúng ta phải thiếu thốn. Noi gương Chúa Giêsu, ta cần phải trông cậy vào sự quan phòng của Ngài. Đồng thời nghèo của cải vật chất khiến bạn nên giống Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa: “… đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ” (Pl2,7) và tinh thần nghèo khó theo gương mẫu của Đức Maria.

3. Sống Lời  Chúa  :  Tin  tưởng  vào  Chúa  Quan phòng.

4. Cầu Nguyện Lạy Chúa Giêsu, con mãi lo tính toán cho tương lai mà quên đi mình đang sống ở đâu và phải làm gì. Xin cho con can đảm sống giây phút hiện  tại  với  Chúa,  với  anh  em  và  với  chính  con. Amen.