Ngày 24.11.2022: Xin Người chữa lành và cứu vớt

Tin Mừng theo thánh Mattheu: Mt 10, 17-22

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì. Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì: vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con.

Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ”.

Ngày 24.11.2022: Xin Người chữa lành và cứu vớt

XIN NGƯỜI CHỮA LÀNH VÀ CỨU VỚT

Nhiều lần trong Tin Mừng, sau những lời tiên báo bị bách hại, Đức Giêsu luôn mở ra những chân trời hy vọng. Các môn đệ sẽ bị bách hại, nhưng họ sẽ được cứu trong cuộc sống đời đời; các môn đệ sẽ bị tra hỏi, nhưng chính Thánh Thần của Cha sẽ nói trong họ.

Sự hiện diện của Thánh Thần củng cố đức tin cho các môn đệ và mỗi người Kitô hữu qua mọi thời. Người sẽ hành động trong chúng ta, để dù có gặp bất kỳ thử thách nào, chúng ta đều có thể vượt thắng.

Giữa một thế giới quá đau thương vị đại dịch, chiến tranh, hận thù, chúng ta hãy cầu xin Người hành động để chữa lành và cứu vớt chúng ta.