Ngày 24.02.2021: Sứ mệnh của ông Giô-na

 

Tin Mừng theo Thánh Luca: Lc 11, 29-32

Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: “Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona. Vì Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Ðến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Giona nữa”.

SỨ MỆNH CỦA ÔNG GIONA

Ông Giona đã trở nên điềm báo cho dân thành Ninivê, họ đã nghe lời ông kêu gọi, đã sám hối và Chúa đã nguôi cơn thịnh nộ, bỏ ý định giáng phạt dân thành. Ngày nay, GIONA của chúng ta là chính Đức Giêsu, Người đã đến không chỉ để kêu gọi chúng ta sám hối mà còn cứu chúng ta nữa. Một cách nào đó, chúng ta đang là dân thành Ninivê với đời sống ngập tràn tội lỗi và xa cách Chúa. Ước chi, trong mùa chay thánh này, một khi lời GIONA đã vang lên, tai ta có thể nghe được và đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy ăn năn hoán cải, sửa đổi đời sống để được Chúa cứu.