Ngày 24.01.2021: Sám hối và tin vào Tin Mừng

 

Tin Mừng theo Thánh Mác cô: Mc 1, 14-20

Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa, Người nói: “Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”. Ðang lúc đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy Simon và em là Anrê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người”. Lập tức các ông bỏ lưới theo Người. Ði xa hơn một chút nữa, Người thấy Giacôbê con ông Giêbêđê và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền, Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giêbêđê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công, và đi theo Người.

Ngày 24.01.2021: Sám hối và tin vào Tin Mừng

SÁM HỐI VÀ TIN VÀO TIN MỪNG

 Khi ra đi rao giảng Tin mừng, Chúa Giêsu mời gọi mọi người hãy sám hối và tin vào Tin mừng cứu độ. Sám hối là bước đầu cần thiết để đón nhận hồng ân tha thứ, đón nhận lòng xót thương của Thiên Chúa, đón nhận sự canh tân tâm hồn. Mỗi chúng ta phải biết luôn khát khao ơn hoán cải đời sống, tha thiết xin Chúa ban ơn này để ta cộng tác với ơn cứu độ của Chúa, hầu ơn cứu độ được thành toàn nơi chính bản thân mỗi chúng ta. Ước chi lời mời gọi của Chúa thấm nhập vào đời sống, và hướng dẫn chúng ta từ lối nghĩ suy đến việc thực hành, dẫn chúng ta đến bến yêu thương.