Ngày 23.11.2021: Ngày Chúa lại đến

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 21,5-11

Khi ấy, có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quý, nên Chúa Giêsu phán rằng: “Những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá”. Bấy giờ các ông hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, bao giờ những sự ấy sẽ xảy ra, và cứ dấu nào mà biết những sự đó sắp xảy đến?” Người phán: “Các con hãy ý tứ kẻo bị người ta lừa dối: vì chưng, sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến mà tự xưng rằng: “Chính ta đây và thời gian đã gần đến”, các con chớ đi theo chúng. Khi các con nghe nói có chiến tranh loạn lạc, các con đừng sợ: vì những sự ấy phải đến trước đã, nhưng chưa phải là hết đời ngay đâu”.

Bấy giờ Người phán cùng các ông ấy rằng: “Dân này sẽ nổi dậy chống lại dân kia, và nước này sẽ chống với nước nọ. Sẽ có những cuộc động đất lớn mọi nơi, sẽ có ôn dịch đói khát, những hiện tượng kinh khủng từ trên trời và những điềm lạ cả thể”.

Ngày 23.11.2021: Ngày Chúa lại đến

NGÀY CHÚA LẠI ĐẾN

Phụng vụ cho chúng ta nghe lời tiên báo sụp đổ của thành Giêrusalem trong bầu khí hướng đến ngày cánh chung, tức là ngày Chúa đến lần thứ 2 trong vinh quang. Phải chăng ngày Chúa đến cũng đầy rẫy những biến cố kinh hoàng như vậy? Nếu thế thì chẳng mấy ai mong được gặp Chúa trong khung cảnh ấy.

Như đứa con mong cha của mình đi xa trở về, và nó vui mừng vì được gặp cha của nó. Thì cũng vậy, ngày Chúa Quang lâm chắc hẳn là ngày của đoàn tụ, ngày hân hoan, ngày mà chúng ta sẽ được vượt qua tất cả sự sợ hãi để được gặp Chúa của mình.