Ngày 23.10.2018: Hãy tỉnh thức

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 12, 35-38.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ.

Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, xếp chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy”.

HÃY TỈNH THỨC

Qua chuyện về người đầy tớ phải sẵn sàng chờ đợi chủ trở về, Đức Giêsu muốn dạy cho các môn đệ cũng phải biết sẵn sàng cho ngày cánh chung của mỗi người.

Người Kitô hữu sẵn sàng là người luôn ý thức sống trước con mắt của Thiên Chúa, tức là luôn sống công minh chính trực, không mảy may gian dối. Là người cha, người mẹ trong gia đình, họ sống trọn vẹn vai trò trách nhiệm của mình: chăm lo cuộc sống vật chất và tinh thần cho con cái. Là người công dân trong xã hội, họ ý thức trách nhiệm dựng xây. Là người Kitô hữu, họ biết yêu mến Thiên Chúa và tha nhân.

Xin cho mỗi chúng ta không sợ hãi, nhưng luôn có thái độ sẵn sàng cho cuộc ra đi khỏi đời này, đó là sống trọn vẹn vai trò trách nhiệm mà Thiên Chúa đã giao phó cho mỗi người.