Ngày 22.07.2018: Người mục tử nhân lành

 

Tin mừng theo thánh Mác cô: Mc 6, 30-34

Khi ấy, các Tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”. Vì lúc ấy dân chúng kẻ đến người đi tấp nập, đến nỗi các Tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền, chèo tới một nơi vắng vẻ hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố, người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các ngài.

Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều điều.

NGƯỜI MỤC TỬ NHÂN LÀNH

 Phụng vụ hôm nay, trình bày cho chúng ta hình ảnh của những người mục tử mà Thiên Chúa sai đến để cứu giúp dân Người. Chúa Giêsu – vị Mục tử nhân lành và đầy lòng thương xót mà Thiên Chúa Cha sai xuống trần gian với sứ vụ cứu con người khỏi sự chết qua lời giảng dạy, các việc làm, đặc biệt qua chính sự chết của Người. Người đã chia sẻ sứ vụ ấy với các Tông đồ và môn đệ của Người, và các ngài đã trung thành theo bước Thầy của mình, cho dẫu hi sinh cả mạng sống.

Là mục tử nhân lành, Chúa Giêsu yêu thương chăm sóc đoàn chiên của mình. Thấy dân chúng bơ vơ vất vưởng, Người chạnh lòng thương, dạy dỗ họ mọi điều, chữa lành thể xác và tin thần cho họ. Thấy dân chúng đói khát, Người đã ban cho họ bánh để nuôi sống. Ngày hôm nay, Giáo hội cũng đang cần những mục tử có sự nhạy cảm, quan tâm gần gũi như thế. Xin Chúa ban cho các vị mục tử luôn mặc lấy tâm tình từ bi nhân hậu và giàu lòng thương xót như Chúa Giêsu, để dẫn dắt đoàn chiên Chúa tới đồng cỏ Nước Trời.