Ngày 22.02.2018: Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 16, 13-19

Khi ấy, Chúa Giêsu đến miền Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một trong các tiên tri!” Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được”.

THẦY LÀ ĐỨC KITÔ, CON THIÊN CHÚA

Khi mừng lễ lập Tông tòa thánh Phêrô, Giáo hội cho chúng ta nghe lại lời tuyên xưng của thánh Phêrô xưa khi được Thầy hỏi: Phần các con, các con bảo Thầy là ai? Thánh nhân đã mạnh dạn trả lời và tuyên xưng: Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Lời tuyên xưng của thánh Phêrô cũng phải là lời tuyên xưng trên môi miệng của Kitô hữu. Các gia đình trẻ cũng thế, họ sẽ tuyên xưng thầy Giêsu là ai bằng chính cuộc sống của mình khi trung thành với giáo lý của thầy mà xây dựng một đời sống hôn nhân đầy tình yêu thương, tha thứ và vững bước bên nhau đến khi nhắm mắt xuôi tay. Gia đình như thế sẽ là những viên đá nhỏ tạo nên tòa nhà Hội thánh kiên vững.