Ngày 22.02.2017: Thứ Tư sau Chúa Nhật VII Thường Niên năm A

THỨ TƯ – 22. 02.2017

Mt 16, 13 – 19

 

Ngày 22.02.2017:  Thứ Tư sau Chúa Nhật VII Thường Niên năm A

1. Ghi nhớ:Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng đá, trên tảng đá nầy, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt 16,18).

2. Suy niệm: Thánh Phêrô và thánh Phaolô đều tử đạo tại Rôma: Phêrô tử đạo dưới thời hoàng đế Nêrô khoảng năm 64-67; Phalolô tử đạo năm 67. Gương sống của các ngài dạy ta: muốn làm tông đồ cho Chúa, không những phải biết thông thạo về giáo lý của Chúa mà còn phải xác tín về Chúa, để có thể truyền đạt về Chúa cách vững chắc. Hai thánh Tông đồ tuy khác nhau về  tính  tình,  trình độ,  khuynh hướng, nhưng cùng giống nhau ở chỗ: cả hai đều là Tông đồ, do một Đấng kêu gọi là Đức Giêsu, cùng chia sẻ một ưu tư là xây dựng Hội Thánh trần thế. Điều nầy giúp chúng ta cùng chung sức, mỗi người mỗi cách, góp phần xây dựng Hội Thánh Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Nhìn nhận những yếu đuối của chúng ta, để trông cậy vào sức mạnh của ơn Chúa.

4. Cầu  nguyện: Xin  hai  thánh  Tông  đồ  Phêrô  và Phaolô cầu bàu cho các tín hữu biết tích cực góp phần xây dựng Hội Thánh trần gian và mở rộng Nước Chúa. Amen.